Απόσπασμα Εγκυκλίου 12 που αφορά τους ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

3.2 Σταυροί προτίμησης σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες

Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:
      1. α. Σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική,
          β. Σε ένα ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες ή/και
      2. Σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο οποιασδήποτε άλλης εκλογικής περιφέρειας του οικείου δήμου.

Δηλαδή, ο εκλογέας μπορεί να θέσει έναν ή περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας, σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος, και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών.

3.3 Σταυροί προτίμησης σε υποψήφιους συμβούλους κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή, επταμελή, ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή Συμβούλια.

3.4 Σταυροί προτίμησης σε υποψήφιους συμβούλους κοινοτήτων κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων Για την εκλογή προέδρων συμβουλίων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψήφιου. Ψηφοδέλτιο το οποίο δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός (1) σταυρούς, θεωρείται άκυρο.

Απόσπασμα της εγκυκλίου Υπ. Αρίθμ. 12 του Υπ. Εσωτερικών που αφορά την εκλογή προέδρο στις κοινότητες με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων.

Επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται έμμεσα από τους συμβούλους της οικείας κοινότητας, μεταξύ του πρώτου συμβούλου σε σταυρούς προτίμησης των δύο πρώτων σε δύναμη συνδυασμών της κοινότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3852/2010. Στην περίπτωση που συνδυασμός λάβει άνω του 50% σε μία κοινότητα (50% + 1 ψήφο), πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 4 του ν.3852/2010. Επομένως, δεν διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία (Β’ γύρος) στις εκλογές για τα συμβούλια των κοινοτήτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, αλλά όλοι ο υποψήφιοι στις κοινότητες αυτές είναι υποψήφιοι σύμβουλοι της κοινότητας αυτής.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΘΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΚΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ή ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019

Αγαπητές συνδημότισσες και συνδημότες κατά τις επικείμενες δημοτικές εκλογές στις 26 Μαϊου 2019 έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε, για το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς συμβούλους που επιθυμούμε, ανάλογα με την περιοχή του Δήμου που είμαστε εγγεγραμμένοι όπως παρακάτω:

1. Οι εγγεγραμμένοι στον πρώην Δήμο Σητείας (Σητεία, Σκοπή, Χαμέζι, Έξω Μουλιανά, Μέσα Μουλιανά, Μυρσίνη, Τουρλωτή, Μόχλος, Σφάκα, Πισκοκέφαλο, Αχλάδια, Παρασπόρι, Σκορδύλο, Δάφνη, Κρυά, Μαρωνιά, Πάνω Επισκοπή, Κάτω Επισκοπή, Πραισός, Αγ. Σπυρίδωνας, Αγ. Γεώργιος, Ρούσα Εκκλησά, Σταυρωμένος, Αρνικό, Ζου, Σαντάλι, Κατσιδώνι, Κάτω Δρυς, Σίτανος, Αγ. Φωτιά) μπορούν να βάλουν μέχρι 3 σταυρούς στο πεδίο 4 που βρίσκονται οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέρχονται από τον πρώην Δήμο Σητείας και ένα σταυρό σε ένα από τα πεδία 1, 2 ή 3 που βρίσκονται οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέρχονται από τους πρώην Δήμους Ανάληψης, Ιτάνου και Λεύκης.
Δηλαδή μπορούν να βάλουν ΜΕΧΡΙ τέσσερις σταυρούς (3+1).

2. Οι εγγεγραμμένοι στον πρώην Δήμο Ανάληψης (Λιθίνες, Καψάς, Μακρύ Γιαλός, Αγ. Στέφανος, Λάπιθος, Περβολάκια, Πεύκοι, Ορεινό, Σκινοκάψαλα, Χρυσοπηγή) μπορούν να βάλουν 1 σταυρό στο πεδίο 1 που βρίσκονται οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέρχονται από τον πρώην Δήμο Ανάληψης και ένα σταυρό σε ένα από τα πεδία 2, 3 ή 4 που βρίσκονται οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέρχονται από τους πρώην Δήμους Ιτάνου, Λεύκης και Σητείας.
Δηλαδή μπορούν να βάλουν ΜΕΧΡΙ δύο σταυρούς (1+1).

3. Οι εγγεγραμμένοι στον πρώην Δήμο Ιτάνου (Παλαίκαστρο, Επάνω Ζάκρος, Κάτω Ζάκρος, Αζωκέραμος, Αδραβάστοι, Κελάρια, Βρυσίδι, Καρύδι, Κλησίδι, Λαγκάδα, Χοχλακιές, Χώνος, Μητάτο, Μισιργιού, Ξερολίμνη, Σκαλιά, Τρυπητός) μπορούν να βάλουν 1 σταυρό στο πεδίο 2 που βρίσκονται οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέρχονται από τον πρώην Δήμο Ιτάνου και ένα σταυρό σε ένα από τα πεδία 1, 3 ή 4 που βρίσκονται οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέρχονται από τους πρώην Δήμους Ανάληψης, Λεύκης και Σητείας.
Δηλαδή μπορούν να βάλουν ΜΕΧΡΙ δύο σταυρούς (1+1).

4. Οι εγγεγραμμένοι στον πρώην Δήμο Λεύκης (Συκιά, Σκλάβοι, Βορί, Παπαγιαννάδες, Ετιά, Αρμένοι, Χανδράς, Ζήρος, Αγ. Τριάδα, Απίδια, Χαμαίτουλο, Ξερόκαμπος, Λαμιώνι, Κατελιώνας, Γούδουρας) μπορούν να βάλουν 1 σταυρό στο πεδίο 3 που βρίσκονται οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέρχονται από τον πρώην Δήμο Λεύκης και ένα σταυρό σε ένα από τα πεδία 1, 2 ή 4 που βρίσκονται οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέρχονται από τους πρώην Δήμους Ανάληψης, Ιτάνου και Σητείας. Δηλαδή μπορούν να βάλουν ΜΕΧΡΙ δύο σταυρούς (1+1).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο Υποψηφιος Δήμαρχος ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑΥΡΟ.
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΤΗΜΙΣΗΣ μπορεί να σημειωθεί με ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΟ στυλό. Με οποιοδήποτε άλλο χρώμα το ψηφοδέλτιο χαρακτηρίζεται ΑΚΥΡΟ.